Εκπαίδευση Δασκάλων Γιόγκα

Η Eκπαίδευση Δασκάλων YogaWorks
Η μέθοδος YogaWorks προσφέρει μία συνεκτική, πολυδιάστατη προσέγγιση στην εκπαίδευση δασκάλων, η οποία συνδυάζει τα καλύτερα από τη γιογκική παράδοση Ανατολής και Δύσης. Το δυναμικό της αποτελείται από υψηλά καταρτισμένους, έμπειρους και εμπνευσμένους επαγγελματίες που κατανοούν βαθιά τη μεταμορφωτική δύναμη της γιόγκα.

Στη βάση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας εδρεύει η ιδέα ότι οι διαφορετικές έννοιες της γιόγκα πρέπει να γίνουν κατανοητές πρώτα, μέσα από το σώμα. Η μέθοδος YogaWorks αποτελεί μία μίξη  τριών σχολών διδασκαλίας που έχουν τις ρίζες τους στον Krishnamacharya, της Ashtanga,του B.K.S. Iyengar και των διδασκαλιών του Desikachar, οι οποίες από κοινού συγκροτούν ένα μοναδικό τρόπο σχεδιασμού των μαθημάτων με στόχο να καλύπτουν ειδικά τις ανάγκες ενός μέσου μαθητή της γιόγκα. Από την Ashtanga το σύστημα YogaWorks  ενσωματώνει τη θερμότητα και τη ροή ενέργειας, από το σύστημα του δασκάλου Iyengar τις ακριβείς και λεπτομερείς οδηγίες ευθυγράμμισης και από τη διδασκαλία του Desikachar τις τροποποιήσεις των στάσεων, την ιδέα ότι η πρακτική θα πρέπει να ταιριάζει σε αυτόν που την κάνει. Τα προγράμματά μας δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η προσωπική πρακτική του μαθητή είναι η πηγή της διδασκαλίας του και περιλαμβάνουν μία περιεκτική μελέτη της τεχνικής και της μηχανικής των θεμελιωδών στάσεων της γιόγκα, καθώς και των εργαλείων που είναι απαραίτητα για να διδάξουμε και να εμπνεύσουμε τους άλλους. Για να εμβαθύνουν στην εκπαίδευσή τους οι υποψήφιοι δάσκαλοι θα μελετήσουν επίσης, αρχές ανατομίας και φυσιολογίας, θα διερευνήσουν τα φιλοσοφικά θεμέλια της γιόγκα, θα κάνουν πρακτική στο διαλογισμό και την pranayama και θα εξερευνήσουν την αρχαία επιστήμη της Ayurveda.

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα του YogaWorks περιλαμβάνουν την Εκπαίδευση Δασκάλων διάρκειας 200 ωρών,που θέτει τη βάση διδασκαλίας και απευθύνεται σε αφοσιωμένους μαθητές και επίδοξους δασκάλους, καθώς και το συμπληρωματικό Επαγγελματικό Πρόγραμμα διάρκειας 300 ωρών, που είναι επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων.

Ως διεθνής σχολή, το YogaWorks φέρνει τα προγράμματα του σε Ελλάδα και Κύπρο σε συνεργασία με την Άννα Ζώρζου (Εκπαιδεύτρια Δασκάλων και Συντονίστρια του YogaWorks).

ΕκπαίδευσηΔασκάλων 200 ωρών
Το βασικό πρόγραμματων 200 ωρών είναι ιδανικό για αφοσιωμένους ασκούμενους της γιόγκα και για όσους επιθυμούν να γίνουν δάσκαλοι. Αναγνωρίζεται από τη Yoga Alliance και περιλαμβάνει τρεις τομείς μελέτης.

1. Θεωρία και Πρακτική της Γιόγκα
2. Φιλοσοφία της Γιόγκα
3. Η τέχνη της Διδασκαλίας.

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης YogaWorks 200 ωρών:
– Εμβαθύνουν στην πρακτική αλλά και την κατανόηση της γιόγκα
– Γνωρίζουν πώς να δομήσουν και να μεταδώσουν ένα συγκροτημένο, ολοκληρωμένο μάθημα
– Κατανοούν τη φιλοσοφία της γιόγκα
– Χτίζουν σχέσεις με πολύ έμπειρους δασκάλους της γιόγκα
– Γίνονται μέλη μίας μαθησιακής κοινότητας που περιλαμβάνει διάσημους παγκοσμίως καθηγητές
– Αποκτούν τηναυτοπεποίθησηκαιταεργαλείαπουχρειάζονταιγιαναξεκινήσουντηδιδασκαλίατηςγιόγκα
– Πιστοποιούνται για να εγγραφούν στη Yoga Alliance στο επίπεδο των 200 ωρών

1. Θεωρία και Πρακτική της Γιόγκα 
Η διδακταία ύλη περιλαμβάνει την περιεκτική μελέτη των θεμελίων, της τεχνικής και της μηχανικής όλων των βασικών στάσεων της γιόγκα, με έμφαση στην εμβάθυνση της προσωπικής εξάσκησης του κάθε μαθητή και στην αναγνώριση της πρακτικής του ως πηγής έμπνευσης για την προσωπική του διδασκαλία.
– Εντατική μελέτη των asana
– Εισαγωγή στην ανατομία και τη φυσιολογία
– Εισαγωγή στο διαλογισμό
– Οι βασικές αρχές της pranayama
– Κατανοώντας τη γιόγκα αποκατάστασης
– Εισαγωγή στην Ayurveda
– Σύντομη επισκόπηση του λεπτοφυούς σώματος / του συστήματος των τσάκρα
– Εισαγωγή στη γιόγκα γύρω από την εγκυμοσύνη

2. Φιλοσοφία της Γιόγκα
Πριν από 2.000 χρόνια, ο σοφός Πατάντζαλι περιέγραψε τη διαδικασία της γιόγκικης κίνησης προς την ανώτερη συνείδηση και τη γαλήνη στην πραγματεία του «Γιόγκα σούτρας». Οι διδαχές του αποτελούν ένα ζωντανό, πρακτικό μοντέλο που, όταν γίνει κατανοητό, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής. Αυτό το μάθημα θα μυήσει τους μαθητές στον πλούτο που είναι διαθέσιμος στα Yoga Sutras

3. Η Τέχνη της Διδασκαλίας 

Η τέχνη της διδασκαλίας είναι από μόνη της μία μορφή γιόγκα που απαιτεί ευαισθησία, συμπόνια και εξάσκηση. Ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει, να εμπνέει και να είναι ευαίσθητος και δεκτικός τόσο στις ανάγκες του κάθε μαθητή όσο και της ομάδας. Οι πρακτικές αλλά και λεπτοφυείς πτυχές της διδασκαλίας που εξετάζονται σε αυτή τη θεματική ενότητα είναι οι εξής:
– Πώς να είστε αποτελεσματικός δάσκαλος
– Χρήση φωνής, γλώσσας του σώματος, αφής
– Η τέχνη και η επιστήμη μίας ακολουθίας asana
– Πώς να βλέπετε και να κατανοείτε τα σώματα
– Ο σκοπός και η χρήση των βοηθημάτων: στην προσωπική πρακτική και στην τάξη
– Διορθωτικές ρυθμίσεις και προσαρμογές μετα χέρια
– Πρακτική εξάσκηση στη διδασκαλία

 

Yoga Alliance – Ευκαιρίες Καριέρας 
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Δασκάλων YogaWorks 200 ωρών, οι μαθητές θα λάβουν μία Βεβαίωση Παρακολούθησης (Letter of Completion) , με το οποίο μπορούν να εγγραφούν στη Yoga Alliance στο επίπεδο των 200 ωρών και το οποίο θα μπορούν να επιδεικνύουν σε πιθανούς εργοδότες.
Η ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος επίσης δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα 300 ωρών του YogaWorks και ανοίγει την πόρτα για ευκαιρίες καριέρας στο YogaWorks και στο παγκόσμιο δίκτυο στούντιο που συνεργάζονται με το YogaWorks.
Περισσότερες πληροφορίες για τη Yoga Alliance στο: www.yogaalliance.org

Προαπαιτούμενα του προγράμματος:

 

 • Τακτική πρακτική στη γιόγκα
 • Μία συνάντηση με την Άννα Ζώρζου (σύμβουλος του προγράμματος και εκπαιδεύτρια)
 • Συμπλήρωση της αίτησης YogaWorks
 • Οικονομικός διακανονισμός με ένα σύμβουλο του YogaWorks

 

 1. Τακτική πρακτική στη γιόγκα

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων YogaWorks περιλαμβάνει μία δυναμική δίωρη πρακτική σε asanas. Το θεωρούμε πολύ χρήσιμο και απαραίτητο να έχετε προηγούμενη συνεχή πρακτική σε asanas για ένα ελάχιστο διάστημα 6 μηνών με 1 χρόνο. Αν η πρακτική σας στη γιόγκα δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, παρακαλούμε επισυνάψτε στην αίτησή σας ένα πρόσθετο φύλλο με εξηγήσεις.

 1. Μία συνάντηση με την Άννα Ζώρζου (σύμβουλος του προγράμματος και εκπαιδεύτρια)

Ένας πολύ ωραίος τρόπος να συναντήσετε την Άννα είναι σε κάποιο από τα τακτικά της μαθήματα. Δείτε το πρόγραμμά της στο διαδίκτυο (www.annazorzou.com) και επικοινωνήστε μαζί της (info@annazorzou.com) για να ορίσετε την ώρα συνάντησης πριν ή μετά από το μάθημα. Αυτό το μάθημα σας προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

 1. Συμπλήρωση της αίτησης YogaWorks

Παρακαλούμε επιστρέψτε την αίτηση:

Με e-mail: yogaworks@annazorzou.com

 1. Οικονομικός διακανονισμός με ένα σύμβουλο του YogaWorks

Η Αννα Ζώρζου είναι η σύμβουλός μας για το YogaWorks στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επικοινωνήστε μαζί της στο 697 759 8052 ή στείλτε της e-mail στο yogaworks@annazorzou.com για να συζητήσετε αναλυτικά τις πτυχές του προγράμματος και τους διάφορους τρόπους πληρωμής.

Προϋποθέσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος:

 

 • Παρακολούθηση των εκπαιδευτικών μαθημάτων (100%)
 • Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών για το σπίτι, των κουίζ που θα δίνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της τελικής εξέτασης που θα διεξαχθεί εντός της τάξης, αλλά και της τελικής εξέτασης που θα σας δοθεί για το σπίτι.
 • Συμμετοχή στην τελική πρακτική διδασκαλίας που θα γίνει μέσα στην τάξη.
 • Συμμετοχή σε 16 πρόσθετα μαθήματα γιόγκα με εγκεκριμένους δασκάλους του YogaWorks (το κόστος αυτών των 16 extra μαθημάτων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του εκπαιδευτικού)
 • Πλήρης αποπληρωμή του οικονομικού διακανονισμού.

 

 1. Πολιτική παρακολούθησης

Για να αποκτήσετε το Letter of Completion (Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του προγράμματος) θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει το 100% των μαθημάτων ώστε να πληροίτε τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Yoga Alliance. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως να μην μπορείτε να προβλέψετε τα πάντα, οπότε προτείνουμε τις ακόλουθες διαδικασίες σε περίπτωση που χάσετε κάποιο μάθημα. Επίσης κατανοούμε ότι μπορεί να χρειαστεί να αποχωρήσετε από κάποιο μάθημα νωρίτερα ή να έρθετε αργότερα σε κάποιο μάθημα, οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπιστούν μεμονωμένα.

 

1η Επιλογή: Προγραμματίστε ένα ιδιαίτερο μάθημα είτε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είτε μετά το τέλος της. Ένα ιδιαίτερο μάθημα δύο ωρών ισούται με μία μέρα του εκπαιδευτικού. Το κόστος ενός ιδιαίτερου μαθήματος είναι 50 ευρώ την ώρα, που πληρώνονται απευθείας στον διδάσκοντα. Παρακαλούμε παραδώστε στον διδάσκοντα ένα χαρτί που θα δηλώνει τη μέρα που θα απουσιάσετε, ώστε να γνωρίζει ότι θα θέλατε να προγραμματίσετε ένα ιδιαίτερο για να αναπληρώσετε την απουσία.

2η Επιλογή: Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις μέρες που χάσατε κατά τη διάρκεια του επόμενου εκπαιδευτικού χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα και να λάβετε τις πιστοποιήσεις μέχρι να αναπληρώσετε τις μέρες που χάσατε.

Εργασίες για το σπίτι, κουίζ και εξετάσεις

Εργασίες για το σπίτι
Δίνονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε να παραδώσετε τις εργασίες, θα συνεκτιμηθούν στην ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά δε θα διορθωθούν. Όλες οι εργασίες σας επιστρέφονται.

Κουίζ. Συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και ανακεφαλαιώνουν το υλικό που διδάχθηκε. Όλα τα κουίζ διορθώνονται και επιστρέφονται.

Εξετάσεις

Για να πιστοποιηθείτε με το δίπλωμα των 200 ωρών, θα πρέπει να λάβετε μέρος σε μία προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε μία γραπτή εξέταση κατά τη διάρκεια του
μαθήματος και σε μία γραπτή εξέταση που θα συμπληρώσετε στο σπίτι στο τέλος του προγράμματος. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβετε βαθμολογία πάνω από 70%. Μαθητές των οποίων τα αποτελέσματα είναι κάτω του 70%:

 1. Δίνουν ξανά εξετάσεις. Για να επαναλάβετε την εξέταση υπάρχει μία πρόσθετη χρέωση 50 ευρώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, αναλόγως με τους λόγους για τους οποίους αποτύχατε, μπορεί να σας προταθεί να προγραμματίσετε ένα ιδιαίτερο μονόωρο μάθημα με έναν εκπαιδευτή-δάσκαλο του YogaWorks. Το κόστος του ιδιαίτερου είναι 50 ευρώ η ώρα και η ύλη του θα καλύψει τις πληροφορίες που σας χρειάζονται για να ολοκληρώστε επιτυχώς τις εξετάσεις. Αν αποτύχετε και δεύτερη φορά στις εξετάσεις, δε θα σας δοθεί άλλη ευκαιρία, αλλά θα μπορείτε να επαναλάβετε ολόκληρο το πρόγραμμα με 50% έκπτωση.
 2. Μπορούν να επαναλάβουν ολόκληρη την εκπαίδευση με 50% έκπτωση.

– Γραπτές εξετάσεις στην τάξη (την τελευταία μέρα του εκπαιδευτικού)

– Γραπτή εξέταση για το σπίτι (που θα πρέπει να παραδοθεί εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού)

Αυτή η εξέταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 εβδομάδων από το τέλος του εκπαιδευτικού και να σταλεί απευθείας στον εκπαιδευτή σας. Όταν θα λάβετε τη γραπτή εξέταση, ο/οι εκπαιδευτής/ές θα σας ενημερώσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα το αποστείλετε καθώς και για την ακριβή διεύθυνση. Κρατήστε οπωσδήποτε ένα αντίγραφο του γραπτού σας, για τη σπάνια περίπτωση της απώλειάς του από το ταχυδρομείο.

Φροντίστε να αναγράφονται τα εξής τόσο στο φάκελο όσο και στην πρώτη σελίδα του γραπτού σας:

– Ημερομηνία του Εκπαιδευτικού

– Τόπος διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού

– Τη διεύθυνση όπου θα επιστραφεί

 

Πολιτική σε περίπτωση λογοκλοπής

Το YogaWorks έχει υιοθετήσει μία πολιτική μη ανοχής στη λογοκλοπή. Σε περίπτωση που βρεθεί πως αντιγράψατε είτε στις εργασίες σας (π.χ. στα γραπτά διδασκαλίας, στις φιλοσοφικές αναλύσεις, στην αλληλουχία των asanas) είτε στην τελική εξέταση δε θα σας επιτραπεί να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα και θα πρέπει να το επαναλάβετε χωρίς καμία έκπτωση. Είναι απόλυτα αποδεκτό να κάνετε αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή δασκάλους, αλλά θα πρέπει να παραπέμπετε σε αυτούς με σαφή και κατάλληλο τρόπο. Παρακαλούμε τιμήστε την αρχή της Satya (αλήθειας) και μην παρασπονδείτε. Αν δε συμμορφώνεστε με αυτή την πολιτική, δε θα λάβετε τη διαπίστευση για το εκπαιδευτικό. Σας ενημερώνουμε ανοιχτά και εξαρχής για αυτή την πολιτική μας, για να ελαχιστοποιήσουμε τη σύγχυση σχετικά με τέτοιου είδους διαδικαστικά ζητήματα και ούτως ώστε να διοχετεύσετε την πλήρη προσοχή σας στο περιεχόμενο της εξέτασης.

 

Βαθμολογία Αποτελεσμάτων

Στο τέλος θα λάβετε όλο το πακέτο εξόδου, που περιλαμβάνει τις εξετάσεις σας βαθμολογημένες, την πιστοποίηση ολοκλήρωσης (letter of completion) και το δίπλωμά σας.

 

 1. Συμμετοχή σε μία εξέταση πρακτικής διδασκαλίας εντός της τάξης

Aπαιτείται να λάβετε μέρος σε μία εξέταση πρακτικής διδασκαλίας. Θα σας δοθεί μία asana ή πιθανότατα μία ομάδα από asanas, στη διδασκαλία των οποίων θα εξασκηθείτε εντός της τάξης λίγες μέρες πριν την εξέταση πρακτικής διδασκαλίας. Την τελευταία μέρα της εκπαίδευσης θα διδάξετε τις asanas που σας δόθηκαν σε ολόκληρη την ομάδα και θα λάβετε feedback και σχόλια από τον/τους καθηγητή/ές σας.

 

 1. Πρόσθετα μαθήματα

Για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού θα πρέπει να παρακολουθήσετε 16 πρόσθετα μαθήματα γιόγκα σύμφωνα με το σύστημα YogaWorks.

Το κόστος των πρόσθετων 16 μαθημάτων δε συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εκπαιδευτικού.

 1. Οικονομικοί όροι

Ο οικονομικός διακανονισμός θα πρέπει να τηρηθεί πλήρως για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Δασκάλων YogaWorks.

Σημαντικές εκπτώσεις είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε.

Η αποπληρωμή θα πρέπει να έχει διευθετηθεί κατά την πρώτη μέρα έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού εκτός εάν υπάρχει άλλου είδους διακανομισμός.

Απαραίτητη λίστα βιβλίων:

 • Yoga Sutras of Patanjali, Translation and Commentary by Sri Swami Satchidananda (ISBN 0-932040-38-1)
 • The Heart of Yoga, Developing a personal practice, T.K.V. Desikachar (ISBN 0-89281-764-X)
 • Yoga Mind, Body and Spirit, A Return to Wholeness, Donna Farhi (ISBN 0-8050-5970-0)
 • Light on Yoga, B.K.S Iyengar (ISBN 0-8052-1031-8)
 • Concise Book of Muscles, Chris Jarmey (ISBN 978 1 556437199)

 

 

 

Τιμή: 2,000 ευρώ

Φόροι (23%): 460 ευρώ

Τελική τιμή: 2,460.00 ευρώ

Λεπτομέρειες Πληρωμής

 

 1. Τράπεζα: Εurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0405.48.0200025773

‘Ονoμα: Άννα Ζώρζου

IBAN: GR2902604050000480200025773

 

2. Μετρήτα: κατόπιν ραντεβού με την Άννα Ζώρζου