Δίπλωμα Γιόγκα για την Εγκυμοσύνη

Εκπαίδευση Pre-natal Yoga (Προγεννητική Γιόγκα)

Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιγεννητικής Γιόγκα του Birthlight, προσφέρουν μια κατασταλαγμένη διδασκαλία των προσαρμογών της κλασικής γιόγκα στην προ- και μετά-γεννητική γιόγκα που έχει αναπτύξει η Françoise Freedman,για περισσότερα από είκοσιχρόνια. Οι πρακτικές επεξηγούνται με ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο της λεπτοφυούς ανατομίας και της φυσιολογίας των γυναικών κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της περιόδου μετά τον τοκετό. Η θεωρία δεν διαχωρίζεται ποτέ από την πρακτική, αλλά αναμιγνύονται πάντα έτσι ώστε να προκύψει μια βαθύτερη κατανόηση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της γιόγκα σε αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας.

Η εκπαίδευση αυτή εμπλέκει τους συμμετέχοντες στις πρακτικές που διδάσκονται, διερευνώντας όχι μόνο τις φυσικές πτυχές, αλλά και τις συναισθηματικές και πνευματικές αλλαγές που αποτελούν μέρος της μετάβασης στη μητρότητα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλύψουν πτυχές της γιόγκα που ενδεχομένως να μην έχουν συναντήσει στην κατάρτισή τους, ιδιαίτερα σε σχέση με τους βαθιούς μυς της πυέλου, την Pranayama, την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και την αυτό-φροντίδα.

Σε ποιόν απευθύνεται αυτή η εκπαίδευση; Αυτή η κατάρτιση απευθύνεται σε δασκάλους γιόγκα που κατέχουν έναν αναγνωρισμένο τίτλο διδασκαλίας της γιόγκα. Συνιστάται ιδιαίτερα σε δασκάλους που επιθυμούν να αναπτύξουν μια εξειδίκευση στη γιόγκα για τις έγκυες γυναίκες και τις νέες μητέρες. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της εκπαίδευσης; Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους δασκάλους της γιόγκα με μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση της εγκυμοσύνης, της γέννας και της περιόδου μετά τον τοκετό, με δεδομένο ότι σχετίζεται με τη διδασκαλία της γιόγκα, έτσι ώστε να μπορούν να διδάξουν με ασφάλεια και επάρκεια.

Ποια είναι η δομή της εκπαίδευσης; Το μάθημα αποτελείται από τρεις ενότητες: Το Μέρος 1ο (πρώτη ενότητα) είναι μια εντατική εκπαίδευση που διαρκεί τρεις μέρες, η οποία αποτελεί το θεμέλιο καθώς καλύπτεται εξολοκλήρου η γιόγκα που είναι κατάλληλη για τα τρία τρίμηνα της εγκυμοσύνης, ταυτόχρονα με την ανατομία και τη φυσιολογία. Χρησιμοποιούνται οπτικά βοηθήματα για να διευκολυνθεί η διαδικασία της μάθησης, οι δε συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα λεπτομερές εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Οι τρεις αυτές μέρες αποτελούν επίσης ένα βιωματικό ταξίδι από την πρώιμη εγκυμοσύνη στην άλλη πλευρά, αυτή της γέννησης. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί αυτό-πρακτική για ένα διάστημα περίπου έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εκπαιδευόμενοι αφομοιώνουν το περιεχόμενο του 1ου Μέρους και δημιουργούν τα δικά τους τμήματα, καθώς επίσης παρατηρούν άλλους δασκάλους εντός της περιοχής τους. Η Περιγεννητική Γιόγκα αποτελεί ένα τεράστιο θέμα και ο κάθε μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χρόνο για να επιλέξει περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και να μελετήσει γύρω από αυτά, για την ολοκλήρωση του Διπλώματος της Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι διαθέσιμοι για υποστήριξη και παροχή συμβουλών, όπου είναι αναγκαίο. Τα προγράμματα υποστήριξης και επιτήρησης του Birthlight, παρέχουν πρόσθετες πηγές υποστήριξης. Η Τρίτη ενότητα, Μέρος 2ο,αποτελεί μια εκπαίδευση που διαρκεί τρεις μέρες. Το μάθημα περιλαμβάνει μια εργασία λεπτομερούς ανασκόπησης των μαθημάτων και των διδακτικών εμπειριών των μαθητών, που ακολουθείται από διδασκαλία γιόγκα που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γιόγκα από τα τμήματα εγκυμοσύνης και τμήματα τοκετού, και γιόγκα για τη νέα μητέρα που βίωσε μια δύσκολη γέννα ή μεταγεννητική περίοδο. Οι συμμετέχοντες έχουν μια μέγιστη περίοδο 24 μηνών από τη λήξη του 1ου Μέρους, για να ολοκληρώσουν το Δίπλωμα τους.

Πώς αξιολογείται αυτή η Εκπαίδευση; Το 1ο Μέρος αξιολογείται από τον εκπαιδευτή, βάσει μιας απλής πρακτικής αξιολόγησης, κατά την οποία οι συμμετέχοντες διδάσκουν ένα μέρος κάποιου μαθήματος. Στις σπάνιες περιπτώσεις που ο εκπαιδευτής συστήνει σε κάποιον εκπαιδευόμενο να επαναλάβει την εκπαίδευση, το Birthlight επιδιώκει να μεριμνήσει ότι ο μαθητής θα δουλέψει με έναν καταρτισμένο δάσκαλο και θα επαναξιολογηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα χαρτοφυλάκια των συμμετεχόντων για τις περιπτώσεις της διδασκαλίας και της μελέτης τους, αξιολογούνται προσεκτικά με λεπτομερή εποικοδομητικά σχόλια, το οποίο στοχεύει στην ενθάρρυνση και πρόοδο της διδασκαλίας τους και της πρακτικής τους. Το Δίπλωμα στην Περιγεννητική Γιόγκα απονέμεται με βάση τόσο το χαρτοφυλάκιο του μαθητή, όσο και μια τελική αξιολόγηση που περιλαμβάνει έναν εξωτερικό αξιολογητή.

Τι προσόντα αποκτά κανείς σε αυτήν την Εκπαίδευση; Το Δίπλωμα στην Περιγεννητική Γιόγκα αποτελεί μια διδασκαλία πλήρων προσόντων που αναγνωρίζεται στις περιπτώσεις ασφάλισης και επαγγελματικής πιστοποίησης. Οι κάτοχοι διπλώματος μπορούν να εισαχθούν στο μητρώο εκπαιδευτικών του Birthlight,με δική τουςιστοσελίδα και προσωπική σελίδα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Birthlight πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση μέλους που αναφέρεται σε έναν κώδικα ορθής πρακτικής. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Birthlight πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (CPD), πρόγραμμα που εγγυάται τα πρότυπα ποιότητας για τη διδασκαλία με ασφάλεια και επαγγελματισμό, με ενημερωμένες τεχνικές.

Τα περιεχόμενα της Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

– Ανατομία και φυσιολογία της εγκυμοσύνης και του τοκετού
– Η διατήρηση της ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης στα στάδια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό
– Χρήση των πυελικών συνδέσμων και των μυών
– Βαθιά αναπνοή και οι μύες της πυέλου
– Γιόγκα και οι ψυχοσωματικές διαστάσεις της εγκυμοσύνης
– Οι αναπνοές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό  – Η εφαρμογή της γιόγκα στην προετοιμασία για τον τοκετό και τη γέννα
– Τεχνικές για τη διδασκαλία της χαλάρωσης
– Βοήθεια προς τις γυναίκες να κάνουν τις δικές τους επιλογές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γέννησης
– Η γιόγκα μετά τη γέννα – μυϊκή τόνωση, σωστή ευθυγράμμιση και συναισθηματική ευεξία
– Εξισορρόπηση πιθανών παθολογιών με την κανονικότητα

Πρόγραμμα:
Παρασκευή: 9:00 – 17:20
Σάββατο:   12:00 – 20:30
Κυριακή:     10:00 – 18:00

Για πληροφορίες και εγγραφές: 697 7598052, info@annazorzou.com
Περισσότερες πληροφορίες: www.birthlight.com