Δίπλωμα WELL WOMAN YOGA

Εκπαίδευση Well Woman Yoga

Η Well Woman Yoga συμπληρώνει την εκπαίδευση στην Προγεννητική Γιόγκα προς όφελος των γυναικών με ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται πλήρως σε μια γενική τάξη. Τα οφέλη της Well Woman Yoga είναι φυσιολογικά και ψυχολογικά.

Ενοχλήσεις που δεν είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν ιατρική θεραπεία, μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα ζωής των γυναικών. Αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη θεραπεία της γιόγκα, βελτιστοποιώντας τον πυελικό τόνο και τελικά, την ποιότητα ζωής. Η γιόγκα βοηθάει τις γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα χώρο βαθιάς χαλάρωσης, όπου οι ρίζες των εκάστοτε ψυχολογικών και νοητικών προβλημάτων μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν.

Η θεραπεία της γιόγκα είναι συμβατή τόσο με την επικρατούσα ιατρική μέριμνα, όσο και με τις συμπληρωματικές θεραπείες. Η Well Woman Yoga ενθαρρύνει τις γυναίκες να αναλάβουν οι ίδιες την ευθύνη της ποιότητας ζωής τους, με θεραπευτικά εργαλεία που βασίζονται στο σώμα τους και που είναι απλά και αποτελεσματικά.

Προϋποθέσεις για την Εκπαίδευση

Αυτή η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για Θεραπευτές της Γιόγκα και έμπειρους δασκάλους (με τουλάχιστον 2 έτη διδακτικής εμπειρίας). Οι υπόλοιποι επαγγελματίες της υγείας που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε εφαρμογές της γιόγκα που αφορούν την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, είτε σε μικρές ομάδες είτε σε μεμονωμένες συνεδρίες, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους ατομικά.

Εκπαίδευση Δασκάλων Well WomanYoga του Birthlight:

Μέρος 1ο : (στα αγγλικά) (Σαββατοκύριακο 3 ημερών):
Μέρος 2ο : (στα αγγλικά) (Σαββατοκύριακο 3 ημερών):

Υπό προγραμματισμό

Πρόγραμμα:
Παρασκευή: 9:00 – 17:20
Σάββατο:   12:00 – 20:30
Κυριακή:     10:00 – 18:00

Για πληροφορίες και εγγραφές: 697 7598052, info@annazorzou.com

Περισσότερες πληροφορίες: www.birthlight.com